Bây giờ là: 04:00 ICT Thứ hai, 30/03/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2018-2019

Thứ ba - 23/10/2018 10:38
Kế hoạch ứng dụng CNTT của trường TH Mùn Chung Năm học 2018-2019
         PHÒNG GDĐT TUẦN GIÁO
        TRƯỜNG TH MÙN CHUNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
        Số: 13/KH-THMC
 
Mùn Chung, ngày 06 tháng 10 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019
 
Căn cứ công văn số 39/HD-PGDĐT ngày 28/8/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019;
Căn cứ công văn số 52/PGDĐT-CNTT ngày 28/8/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019;
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-THMC ngày 17/9/2018 về việc thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019;
         Trường Tiểu học  Mùn Chung xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019 như sau:
I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CNTT NHÀ TRƯỜNG
1. Trình độ tin học của cán bộ, giáo viên:
- Tổng số CB, GV, NV: 41 đ/c
Trong đó: Biết sử dụng máy tính: 40; Thường xuyên sử dụng: 40.
Số CB, GV, NV có chứng chỉ trình độ A tin học: 39/41 đ/c
Số CB, GV, NV có chứng chỉ trình độ B tin học: 1 đ/c
2. Thiết bị công nghệ thông tin:
Tên thiết bị Tổng số Đã qua sử dụng
< 1 năm 1 - 2 năm 2 - 3 năm >3 năm
Máy tính của trường 24       24
Trong đó: Phục vụ giảng dạy 15       15
Kết nối Internet 24       24
Laptop (MTXT) 1       1
Máy tính cá nhân GV 30       30
Máy chiếu 3       3
 
II. NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2018-2019
  1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành về nhiệm vụ CNTT:
Triển khai quán triệt đến toàn bộ CB, GV, NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CNTT trong đơn vị : công văn số 52/PGDĐT-CNTT ngày 28/8/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019; Hướng dẫn thực hiện quản lý trang thông tin điện tử (website) của trường; các văn bản hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học của nhà trường, ...
  1. Chuẩn bị tốt hạ tầng và thiết bị CNTT
- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông internet để được cung cấp cáp đường truyền quang Internet. Hiện tại trường đang sử dụng 01 đường truyền mạng cáp quang của Viettel Tuần Giáo đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.
- Rà soát lại thiết bị tin học phục vụ cho dạy học trong nhà trường, đặc biệt là máy tính tại phòng máy tính phục vụ học sinh có đáp ứng được yêu cầu học môn tin học, việc tổ chức các cuộc thi qua mạng và tra cứu tài liệu phục vụ các môn học.
- Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: mạng LAN, mạng không dây (Wifi), máy tính, máy in, máy photo, thiết bị trình chiếu… Cán bộ Văn thư có máy tính nối mạng internet kết nối máy in, …
- Đã cài đặt  hệ diều hành lên WINDOW 7, cài đặt Microsoft Oficce 2007 trở lên đối với các máy tính đáp ứng đử yêu cầu về cấu hình.
- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của nhà trường, sử dụng các phần mềm có bản quyền; bắt buộc có phần mềm diệt virus đối với các máy tính liên quan đến quản trị dữ liệu, website, kế toán tài chính, các máy tính soạn thảo các văn bản hoặc có dữ liệu thuộc danh mục “Bí mật Nhà nước”.  
  1. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai Chính phủ điện tử
3.1. Thực hiện việc thay đổi hệ thống cổng thông tin đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT theo chỉ đạo của Phòng GDĐT Tuần Giáo. Nhà trường là thành viên của cổng thông tin, được cấp quyền quản trị, do đó không tự phát triển riêng trang thông tin điện tử để tránh lãng phí, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận, vận hành khi hệ thống được triển khai.
          3.2. Tham gia “Hệ thống thông tin giáo dục tỉnh Điện Biên” theo mục tiêu mà Sở GDĐT tỉnh Điện Biên đã đề ra:
          - Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thống nhất: cơ sở dữ liệu học sinh, cán bộ, giáo viên liên thông các cấp trên toàn tỉnh, đảm bảo khả năng truy xuất thông tin mọi lúc, mọi nơi, lâu dài; đảm bảo việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
          - Tin học hóa toàn diện nghiệp vụ của các nhà trường như công tác quản lý lớp học, đánh giá xếp loại học sinh, bảng điểm, sổ liên lạc điện tử, quản lý thi cử, thường xuyên kiểm soát được quy chế chuyên môn các nhà trường qua đó tăng hiệu quả cho công tác quản lý.
          - Công tác tổng hợp, báo cáo… có thể thực hiện trực tuyến từ hệ thống tuân thủ theo quy định và các biểu mẫu của ngành giáo dục. Số liệu báo cáo được cập nhật kịp thời và đầy đủ, giảm áp lực cho cơ sở về công tác báo cáo; việc báo cáo định kỳ, đột xuất (nếu có) cũng nhanh chóng và có tính chính xác cao; giảm thiểu thủ tục hồ sơ sổ sách, các mẫu biểu đã được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được in trực tiếp trên hệ thống…
          - Hỗ trợ ngành giáo dục trong công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp.
          - Thực hiện công khai, minh bạch chất lượng giáo dục với xã hội theo yêu cầu chung.
           - Đảm bảo an toàn dữ liệu do toàn bộ cơ sở dữ liệu (hệ thống máy chủ) được đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, phù hợp với quy hoạch và định hướng công nghệ thông tin dữ liệu tập trung toàn tỉnh.
- Tăng cường triển khai các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ tại http://www.hop.moet.edu.vn/dienbien;
- Khai thác hiệu quả hệ thống website giáo dục gồm các trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại http://www.moet.edu.vn; http://www.e-ict.gov.vn để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến triển khai ƯDCNTT toàn ngành;
3.3. Tổ chức sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ GDĐT tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc:
          - Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại http://pcgd.moet.gov.vn:
          - Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục cung cấp tại: http://thongke.moet.gov.vn: hoặc http://thongke.smas.edu.vn:
- Phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về Giáo dục http://csdl.moet.gov.vn:
          - Các phần mềm riêng của cấp tiểu học
  1. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học
- Phát động phong trào ƯDCNTT thiết thực và hiệu quả góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá.
- Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh nhà trường khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn; của Sở GD&ĐT tại http://dienbien.edu.vn; của Phòng GD&ĐT http://tuangiao.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đây là kho bài giảng e-Learning có tính tương tác cao giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài liệu trên wedside truonghocketnoi.edu.vn.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp công nghệ thông tin vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng. Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Tránh lạm dụng công nghệ thông tin trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng, lúng túng.
5. Khai thác sử dụng phần mềm nguồn mở
- Triển khai, quán triệt Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;
- Hướng dẫn CB, GV, NV tăng cường sử dụng phần mềm nguồn mở vào chương trình dạy môn Tin học trong nhà trường (danh sách phần mềm ban hành kèm theo TT 08/2010/TT-BDGĐT).
6. Công tác bồi dưỡng kỹ năng ƯD CNTT cho GV và cán bộ QL
- Các ứng dụng phục vụ dạy và học: Công nghệ e-Learning, các phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học…
- Các ứng dụng quản lý và điều hành nhà trường.
- Khai thác các phần mềm mã nguồn mở vào các hoạt động dạy, học.
- Kĩ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kĩ năng sửa chữa khắc phục hỏng hóc đơn giản của máy tính, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ dạy và học.
- Rà soát, đánh giá đúng và bồi dưỡng cho giáo viên năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kĩ Nang đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kĩ Nang khai thác, sử dụng phần mềm do Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp.
- Quán triệt về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Triển khai tới CB, GV, nhân viên toàn trường kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT; động viên khuyến khích CB, GV, nhân viên quan tâm và thực hiện tốt những nhiệm vụ có liên quan.
2. Cập nhật thông tin vào các phần mềm, website đã được trang bị, tập huấn hướng dẫn sử dụng và yêu cầu về thời điểm, số lượng các bài đăng.
- Cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định các thông tin vào website của trường; phần mềm quản lí trường học SMAS 3.0; phần mềm phổ cập giáo dục; thi đua khen thưởng; kiểm định chất lượng; phần mềm trên hệ thống thông tin quản lí giáo dục online ... và các phần mềm theo cấp học.
- Công khai thông tin theo quy định của trường trên website, kịp thời đăng bài viết về các hoạt động nổi bật trong tuần, tháng của trường. Đăng tải các bài viết về hoạt động liên quan trực tiếp đến nhà trường.
- Ban quản lí (ban quản trị) website, giáo viên (nhân viên) phụ trách website, người viết bài phải chịu trách nhiệm về các thông tin đăng tải công khai trên đó. Các bài đưa lên trang web phải kiểm duyệt thông tin trước khi đăng tải.
- Số lượng bài quy định phải đăng trên website: Tối thiểu 1 bài/tháng.
3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm vào việc soạn giáo án điện tử cũng như các bài trình chiếu Powerpoint vào trong quá trình dạy học (không gọi giáo án điện tử đối với các bài trình chiếu Powerpoint). Thực hiện công khai trên tài nguyên của website trường và chia sẻ bài soạn cho đồng nghiệp theo quy định của chuyên môn cấp học. Kiểm tra việc soạn giáo án bằng máy tính đối với giáo viên để đảm bảo có chất lượng, tránh sao chép tuỳ tiện.
- Thực hiện có hiệu quả để tạo hứng thú học tập và nâng cao chất lượng của giờ dạy. Tránh tình trạng hình thức, biểu diễn, lạm dụng.
- 100% giáo viên phải tiếp cận, khai thác, ứng dụng CNTT trong dạy học.
- Nhà trường kiểm tra kĩ năng tin học văn phòng và thể thức văn bản theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đối với Giáo viên soạn giáo án bằng máy tính để đảm bảo bài soạn có chất lượng.
4. Phát huy năng lực của CBGV, nhân viên đã được cử đi tập huấn cấp huyện tại trường, tổ chức tập huấn, hướng dẫn làm mẫu cho giáo viên khác.
5. Một số yêu cầu cụ thể về soạn giáo án
a. Soạn giáo án có sử dụng Powerpoint
- 100% giáo viên biết sử dụng phần mềm trình chiếu Powerpoint 2007 trở lên vào soạn bài, xác định đây là công cụ hỗ trợ, không thay thế bảng đen, không được lạm dụng và phải sử dụng vào thời gian phù hợp trong tiết dạy.
- Số lượng tối thiểu : 01 giáo án/tháng/giáo viên.              
- Đối với nữ giáo viên tuổi từ 50 trở lên, nam giáo viên tuổi từ 55 tuổi trở lên, trường có thể xem xét và quy định cụ thể nhưng ít nhất phải có 04 giáo án có sử dụng Powerpoint trong năm học. Đối với giáo viên thể dục chỉ khuyến khích tham gia.
b. Soạn giáo án điện tử
- Tiếp tục thực hiện và thực hiện có hiệu quả, các giáo án phải có chất lượng thực sự và được đưa lên tài nguyên website của trường mình.
- Số lượng giáo án điện tử: ít nhất 01 giáo án điện tử đối với 01 giáo viên trong một năm học.              
- Nữ giáo viên tuổi từ 50 trở lên, nam giáo viên từ 55 tuổi trở lên, giáo viên thể dục, nhà trường khuyến khích tham gia.
6. Kết nối Internet và triển khai các ứng dụng trên mạng
- Thực hiện kết nối Internet. Bố trí sắp xếp các máy tính truy cập Internet thuận tiện cho CB, GV, NV trong đơn vị được truy cập Internet miễn phí nhằm khai thác, trao đổi thông tin nâng cao nhận thức và phục vụ công tác chuyên môn đồng thời tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, giữa các bộ phận, tổ và cá nhân trong đơn vị.
7. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, bài giảng điện tử    
- Tổ chức và tạo điều kiện cao nhất cả về tinh thần và vật chất giúp giáo viên tự xây dựng bài giảng điện tử và các phần mềm giảng dạy, các thí nghiệm ảo.
- Xây dựng và quản lý “kho dữ liệu” dùng chung: Các bài thao giảng, thi dạy của giáo viên phải sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong đó có CNTT.
- Tổ chức các chuyên đề trong tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng phương tiện CNTT một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. (Tránh hiện tượng lạm dụng phương tiện, hình thức hoá bài giảng).
- Bố trí máy tính dùng riêng cho giáo viên phục vụ xây dựng bài giảng điện tử và khai thác thông tin, tư liệu trên mạng Internet.
- Xây dựng kho học liệu điện tử ở cấp trường. Thành lập các nhóm giáo viên quản lý kho học liệu điện tử của trường và khai thác tư liệu trên mạng, xây dựng các phần mềm dạy học theo từng bộ môn đưa vào kho tư liệu nhà trường;
- Tổ chức thi Công nghệ thông tin đối với CBGV, thi xây dựng bài giảng điện tử. Tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng E- LEARNING (Khi có văn bản hướng dẫn yêu cầu)
8. Tăng cường dạy Tin học cho học sinh
- Trên cơ sở điều kiện vật chất, thiết bị hiện có, duy trì việc giảng dạy tin học đối với HS lớp 3,4,5.
- Sử dụng tối đa thời gian hoạt động của máy tính vào việc dạy Tin học cho học sinh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tổ chức phát động và triển khai Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đến toàn thể giáo viên và học sinh, cụ thể hóa các nội dung công tác ứng dụng CNTT cho từng cá nhân, bộ phận trong đơn vị.
Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung công tác trên theo chủ đề năm học.
Thành lập nhóm CNTT để giúp Ban Giám hiệu lập kế hoạch, tổ chức, triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị, phân công đ/c Thư kí phụ trách về CNTT và chịu trách nhiệm kiểm soát các thông tin đưa lên trang website của nhà trường;
Phối hợp với các tổ chức, cá nhân giỏi chuyên về CNTT để được trợ giúp kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các giải pháp, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho ứng dụng CNTT tại đơn vị;
Tổ chức thảo luận, tập huấn, tuyên truyền về các ứng dụng CNTT. Tất cả các hoạt động trong  trường học phải có sự hỗ trợ và ứng dụng CNTT;
Đánh giá thi đua cá nhân, tập thể trong năm học trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác ứng dụng CNTT.
V. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC CHUYÊN MỤC TRÊN WEBSITE
1. Hiệu trưởng: Dương Thị Thu phụ trách các chuyên mục: Giới thiệu chung, Báo cáo thành tích toàn trường, cơ cấu tổ chức, chi bộ Đảng
2. Phó hiệu trưởng: Khổng Thị Hiền phụ trách chuyên mục: Công tác chuyên môn (bài giảng, tư liệu, giáo án, đề thi, đề kiểm tra,…).
3. . Phó hiệu trưởng: Vừ Dũng Xá  phụ trách chuyên mục:  PCGD và CSVC, tài chính.
3. Đặng Thị Thoa: phụ trách các bài báo cáo về thông tin của trường HS, GV;
4. Trần Quang Phong: phụ trách chuyên mục Công đoàn các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
5. Vũ Thị Suốt: phụ trách chuyên mục thông báo, văn bản, tin tức, Đội thiếu niên.
6. Lý Tài Bình: Phụ trách đăng tải tin bài của các bộ phận gửi về và quản lý Web site của nhà trường
Trên đây là kế hoạch thự hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 của trường tiểu học Mùn Chung.
 
Nơi nhận:
       - Ban quản trị CNTT (t/h);
       - Lưu: Hồ sơ, VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Dương Thị Thu
 

Tác giả bài viết: TH Mùn Chung

Nguồn tin: Thông báo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 10

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3882

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 180882

Danh mục tài nguyên:

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com